Manja slova Veća slova RSSInfo/vodiči

16.03.2015.

Vodič za pristup informacijama

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (»Službeni list RCG«, broj 44/12), Agencija za nacionalnu bezbjednost donosi V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU AGENCIJE ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST