Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
13.05.2014

Vučinić: Agencija mora biti depolitizovana i pouzdana

Vučinić: Agencija mora biti depolitizovana i pouzdana

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) mora biti depolitizovana i pouzdana nacionalna institucija, poručio je njen direktor, Boro Vučinić, navodeći da su u prethodnih par godina napravljene značajne kadrovske promjene.04.09.2014.

Imenovano Vijeće za nacionalnu bezbjednost

Imenovano Vijeće za nacionalnu bezbjednost

Vlada Crne Gore imenovala je Vijeće za nacionalnu bezbjednost na čijem je čelu premijer Milo Đukanović. Članovi Vijeća su: potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić, ministar finansija Radoje Žugić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Mevludin Nuhodžić.anb

anb

anb

anb

ANB

 anb

Da li smatrate da je efikasan sistem bezbjednosti bitan za nesmetano funkcionisanje države?


Aktuelnosti

04.09.2014.

Imenovano Vijeće za nacionalnu bezbjednost

Vlada Crne Gore imenovala je Vijeće za nacionalnu bezbjednost na čijem je čelu premijer Milo Đukanović. Članovi Vijeća su: potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić, ministar finansija Radoje Žugić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Mevludin Nuhodžić.

više...
08.07.2014.

Saopštenje

Agencija Associated Press je, u svom tekstu objavljenom 5.07.2014. godine, pod naslovom "NATO signalizira da za sada nema novih članica", između ostalog izvijestila da je razlog odlaganja poziva za priključenje Crne Gore Alijansi "navodna penetracija Rusa u crnogorsku obavještajnu službu", uz navode anonimnog NATO zvaničnika da je "to predstavljalo kamen spoticanja", te da se "broj crnogorskih obavještajaca koji imaju veze sa Rusijom kreće između 25 i 50", kao i da se "već preduzimaju koraci za neutralizovanje njihovih aktivnosti, ali da će za to biti potrebno izvjesno vrijeme". Tim povodom, ANB podsjeća da su do sada sprovedene reforme realizovane uz punu saradnju i podršku NATO partnera, kao i intenzivnu komunikaciju sa najrelevantnijim instancama Alijanse.

više...
02.07.2014.

Postupak izbora ponuđača će biti ponovljen

U postupku javne nabavke putem šopinga, koji se odnosio na usluge održavanja higijene u službenim prostorijama Agencije u sjedištu i po terenu, Agencija je nakon sprovedenog postupka donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju je Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila. Bitni propust zbog kojeg je Komisija donijela ovakvu odluku ogleda se u nepoštovanju roka za žalbu na rješenje o odbijanju ponude, prije donošenja navedene Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

više...
01.07.2014.

Informacija

Informacija

U skladu sa Akcionim planom Vlade Crne Gore za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2013 – 2014. godina, u Agenciji za nacionalnu bezbjednost je, od strane komisija za preispitivanje tajnosti podataka, ukinuta tajnost sa 11 podataka (dokumenata) u periodu jun 2013 – jun 2014. godine.

više...
27.06.2014.

ANB odbacuje ocjene o nezakonitom i neprofesionalnom postupanju

Agencija za nacionalnu bezbjednost, kao dio bezbjednosnog sistema Crne Gore, apsolutno odbacuje ocjene o nezakonitom i neprofesionalnom postupanju iznijete u izjavama pojedinih partijskih lidera u kontekstu poziva Crnoj Gori za članstvo u NATO.

više...