Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
13.05.2014

Vučinić: Agencija mora biti depolitizovana i pouzdana

Vučinić: Agencija mora biti depolitizovana i pouzdana

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) mora biti depolitizovana i pouzdana nacionalna institucija, poručio je njen direktor, Boro Vučinić, navodeći da su u prethodnih par godina napravljene značajne kadrovske promjene.09.12.2014.

Saopštenje

Saopštenje

Nakon razgovora i dogovora sa predsjednikom Vlade Crne Gore Milom Đukanovićem, obavještavam javnost da se povlačim sa mjesta direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Očekujem da će moje povlačenje sa funkcije Vlada prihvatiti na jednoj od narednih sjednica. U proteklom periodu, moj i angažman mojih saradnika služio je građanima Crne Gore, njihovoj sigurnosti i nacionalnim bezbjednosnim interesima, uz punu posvećenost sprovođenju reformi na putu Crne Gore u NATO.anb

anb

anb

anb

ANB

 anb

Da li smatrate da je efikasan sistem bezbjednosti bitan za nesmetano funkcionisanje države?


Aktuelnosti

09.12.2014.

Saopštenje

Nakon razgovora i dogovora sa predsjednikom Vlade Crne Gore Milom Đukanovićem, obavještavam javnost da se povlačim sa mjesta direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Očekujem da će moje povlačenje sa funkcije Vlada prihvatiti na jednoj od narednih sjednica. U proteklom periodu, moj i angažman mojih saradnika služio je građanima Crne Gore, njihovoj sigurnosti i nacionalnim bezbjednosnim interesima, uz punu posvećenost sprovođenju reformi na putu Crne Gore u NATO.

više...
08.12.2014.

Održana 29. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Održana 29. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor je u nastavku 29. sjednice uz prisustvo predstavnika predlagača zakona i predstavnika potrošačkih jedinica iz sektora bezbjednosti i odbrane razmotrio Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, posvetivši posebnu pažnju realizaciji programskih aktivnosti organa i institucija u ovoj oblasti, sa fokusom na potrebna sredstva za njihovo blagovremeno i djelotvorno sprovođenje.

više...
05.12.2014.

Započeta 29. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Započeta 29. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na započetoj 29. sjednici za zamjenika predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu izabrana je Snežana Jonica Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagača, iznijetog stava predstavnika Državne revizorske inistitucije, a uvažavajući kontekst sprovedene rasprave sa fokusom na postupanje potrošačkih jedinica Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost, Odbor je predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2013. godinu.

više...
05.12.2014.

ANB usvojila Plan integriteta

ANB usvojila Plan integriteta

Agencija za nacionalnu bezbjednost se, u funkciji uspostavljanja mehanizama pravne i praktične prirode, u periodu od aprila do novembra tekuće godine, u skladu sa planskim i programskih dokumentima, angažovala na realizaciji jedne od prioritetnih obaveza koja se ogleda u donošenju posebnog podzakonskog akta - Plan integriteta. Plan integriteta je usvojen i stupio je na snagu 3. decembra 2014. godine.

više...
23.11.2014.

60. godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine NATO u Hagu

Konstatovan je napredak Crne Gore, kao najnovije nezavisne države među aspirantima, i istaknuto da su nedavna dostignuća u reformi bezbjednosnog sektora, zajedno s aktivnim angažmanom u operaciji ISAF približili Crnu Goru konačnom članstvu u NATO-u.

više...